Kontakt

Nowe wymagania dla maszyn: Jakie zmiany wprowadza Rozporządzenie dotyczące maszyn (UE) 2023/1230

NOWE WYMAGANIA PRAWNE STAWIANE MASZYNOM

Odpowiednie zabezpieczenia pozwalają zapewnić bezpieczeństwo pracy użytkowników maszyn, a także chronić maszyny przed uszkodzeniami. W tym artykule omówimy kilka sposobów na zwiększenie bezpieczeństwa maszyn w Twojej fabryce.

NOWE RAMY LEGISLACYJNE I BEZPOŚREDNIE ZASTOSOWANIE

Rozporządzenie dotyczące maszyn zostało sformułowane zgodnie z Nowymi Ramami Prawnymi (NLF), który przypisuje odpowiedzialności wszystkim podmiotom gospodarczym. Przez swoją prawną naturę, Rozporządzenie jest bezpośrednio stosowane we wszystkich krajach członkowskich UE bez konieczności wdrażania na poziomie krajowym.

NOWE NUMEROWANIE ZAŁĄCZNIKÓW

Rozporządzenie wprowadza nowe układanie załączników, ale tematyka pozostaje ta sama. Przykładowo, podstawowe wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa są teraz regulowane w Załączniku III, a deklaracje zgodności i włączenia w Załączniku V.

Kolejnym krokiem zwiększającym bezpieczeństwo użytkowników maszyn jest regularna konserwacja. Regularne sprawdzanie i czyszczenie maszyn pozwala wykryć potencjalne problemy na wczesnym etapie, zapobiegając w ten sposób poważnym awariom. Ponadto regularne konserwacje maszyn zmniejszają ryzyko wypadków przy pracy, ponieważ operatorzy maszyn są mniej narażeni na zranienie przez wadliwie działający sprzęt.

DEFINICJA "ZNACZNEJ MODYFIKACJI"

Nowe Rozporządzenie wprowadza termin "znaczna modyfikacja". Ktoś, kto dokonuje "znacznej modyfikacji" maszyny, jest traktowany jako producent i musi zatem spełniać wszystkie związane z tą rolą obowiązki, przede wszystkim przeprowadzić nową ocenę zgodności.

Prawo dotyczące maszyn w dobie cyfryzacji

Rozporządzenie dotyczące Maszyn wprowadza kilka ważnych zmian związanych z digitalizacją. Instrukcje obsługi można teraz cyfryzować, ale producent musi zapewnić, że dystrybutorzy mogą dostarczyć użytkownikowi drukowaną wersję instrukcji bezpłatnie przy zakupie maszyny. Nowe przepisy dotyczą również maszyn z " samozmieniającym się zachowaniu z wykorzystaniem uczenia maszynowego" i wprowadzają wymogi dotyczące cyberbezpieczeństwa.

Modyfikacje procedur dla maszyn podlegających specyficznym procedurom oceny

Rozporządzenie wprowadza zmiany dla maszyn, które podlegają specyficznym procedurom oceny zgodności. To dotyczy przede wszystkim maszyn wymienionych w Załączniku I, które muszą być oceniane zgodnie z jednym z bardziej szczegółowych procedur oceny zgodności.

PODSUMOWANIE

Choć nie doszło do wielkiej rewolucji w prawie dotyczącym maszyn, Rozporządzenie dotyczące maszyn wprowadza szereg istotnych zmian, które w pełni zastąpią dyrektywę 2006/42/WE od 14 stycznia 2027 roku. W TECHNOMA służymy pomocą firmom pragnącym przystosować się do nowych wymagań i upewnić się, że ich maszyny są w pełni zgodne z nowymi regulacjami. Od opracowania strategii zgodności, przez przygotowanie niezbędnej dokumentacji, po wsparcie w zakresie oznaczenia CE - jesteśmy gotowi pomóc w każdym etapie procesu. Zapraszamy do kontaktu z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Twojej firmie w dostosowaniu się do nowych wymagań dla maszyn.

Umów konsultację

PRZECZYTAJ TAKŻE

ZACZNIJ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ

SKONTAKTUJ SIĘ I DOPASUJ OFERTĘ DO SWOICH POTRZEB

KONTAKT