Kontakt

AUDYT MASZYN

ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA I RYZYKA

TRIADA BEZPIECZEŃSTWA

Technoma oferuje usługę audytu bezpieczeństwa, która ma na celu sprawdzenie maszyny pod kątem wymagań zawartych w dyrektywach i normach zharmonizowanych. Przeprowadzane przez nas audyty opierają są na tzw. TRIADZIE BEZPIECZEŃSTWA.

Tak usystematyzowana praca, pozwoli na profesjonalny i kompleksowy audyt, aby przyszłość wypełniona była ochroną tego, na czym Ci zależy.

1. BEZPIECZNA KONSTRUKCJA

2. TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONNE

3. ŚRODKI ORGANIZACYJNE

WIELE WYMAGAŃ - JEDNO ROZWIĄZANIE

Podczas audytu zawierającego w sobie ocenę ryzyka, stanowiącą podstawę oceny zgodności z dyrektywami nowego podejścia, sprawdzamy:

Odległości bezpieczeństwa zgodnie z normą EN ISO 13857,

Wyposażenie hydrauliczne oraz pneumatyczne zgodnie z normami EN ISO 4413 oraz EN ISO 4414,

Wymaganą dokumentację techniczną zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE lub Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Umiejscowienie wyposażenia ochronnego zgodnie z normą EN ISO 13855,

Montaż osłon i urządzeń blokujących zgodnie z normami EN ISO 14120 oraz EN ISO 14119,

Bezpieczeństwo elektryczne zgodnie z normą EN 60204-1,

Układ bezpieczeństwa maszyny zgodnie z normą EN ISO 13849-1,

Podesty i dojścia zgodnie z serią norm ISO 14122,

Z naszych audytów zostaje sporządzony czytelny raport, z którego wynika, jakie kroki należy podjąć, aby maszyna spełnia wymagania prawne. Nie tylko zdiagnozujemy problem, ale również pomożemy w jego rozwiązaniu. Ponadto oczekuj od nas zaleceń, które w przyszłości zapobiegną i zminimalizują ryzyko.

CE, KTÓREGO POTRZEBUJESZ

Po prawidłowo przeprowadzonych audytach bezpieczeństwa na zgodność z wymaganiami zasadniczymi i wprowadzeniu zaleceń oraz stworzeniu dokumentacji będzie można nadać oznaczenie CE (tzn. że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej). Bez względu na to czy są to nowe, czy używane maszyny – będą mogły być użytkowane zgodnie z prawem.

WAŻNE:

Do końca 31.12.2005 r. wszystkie maszyny powinny były zostać dostosowane do minimalnych wymagań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10. 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Umów konsultację

OFERTA DLA CIEBIE

ZACZNIJ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ

SKONTAKTUJ SIĘ I DOPASUJ OFERTĘ DO SWOICH POTRZEB

KONTAKT