Kontakt

DOKUMENTACJA

UPORZĄDKUJEMY TO, CO WYMAGANE

KONTROLA NAD WSZYSTKIM

Dokumentację maszyny musi posiadać każda firma, dlatego ta obowiązkowa część jest tak ważna. Umożliwia producentom oraz użytkownikom wykazanie zgodności danej maszyny z odpowiednimi wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Niezależnie od tego czy posiadasz nową, czy starą maszynę.

Wymagana dokumentacja jest różna, w zależności od cyklu życia. Dla nowych maszyn dokumentację tworzy przede wszystkim producent, natomiast dla starych (używanych) – pracodawca.

Nowe maszyny podlegają pod dyrektywę maszynową 2006/42/WE, muszą spełniać wymagania dokumentacyjne stawiane w załączniku VII ww. dyrektywy.

W skład dokumentacji wchodzą m.in.:

 • opis ogólny,
 • deklaracje zgodności do poszczególnych części maszyny,
 • rysunki i schematy,
 • instrukcja obsługi maszyny,
 • pomiary,
 • wykaz wymagań zasadniczych,
 • ocena ryzyka,
 • wykaz norm,
 • obliczenia, np. wytrzymałościowe,
 • deklaracją zgodności i tabliczka znamionowa z oznakowaniem CE.
Umów konsultację

MIEJ WSZYSTKO POD RĘKĄ

Wykonujemy dokumentację techniczną zgodną z językami urzędowymi UE. Czas przechowywania dokumentacji przez producenta to 10 lat od daty wypuszczenia ostatniej sztuki maszyny na rynek. Maszyny używane przez pracodawców podlegają pod Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Rozporządzenie to nakłada na pracodawcę udokumentowanie i przechowywanie przez okres 5 lat nadzoru i wyników kontroli, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Do maszyn starszych (używanych) powinna być stworzona instrukcja posiadająca informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:

 • praktyki użytkowania maszyn,
 • warunki użytkowania maszyn,
 • występowanie możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych.

POINSTRUUJEMY, ABY WSZYSTKO ZAGRAŁO

Instrukcja obsługi powinna zawierać kilka ważny zapisów:

 • instrukcję bezpieczeństwa opisującą ryzyko pracy z maszyną i sytuacje niebezpieczne,
 • możliwe użycie niezgodne z przeznaczeniem,
 • opis ryzyka resztkowego,
 • opis wymaganych środków ochrony indywidualnej oraz inne rozdziały opisane w rozporządzeniu w sprawie wymagań zasadniczych tj. zawierające oprócz instrukcji pracy na maszynie również informacje nt. konserwacji, naprawy, parametrów materiałów obrabianych, narzędzi itp.
Umów konsultację

ZAWSZE I WSZĘDZIE

Maszyna w każdym cyklu swojego życia musi posiadać odpowiednią dokumentację. Technoma pomoże usprawnić ten proces. Przy jej konstruowaniu i sprzedaży odpowiedzialny za dokumentację jest producent, który przekazuje klientowi instrukcję obsługi oraz deklarację zgodności z dyrektywą 2006/42/WE.

Natomiast podczas instalacji i użytkowania pracodawca odpowiedzialny za maszynę musi dostosować ją do minimalnych wymagań, co również należy udokumentować. Pamiętać trzeba, że aby uzyskać oznaczenie CE oprócz spełnienia wymagań bezpieczeństwa, należy zrobić dokumentację.

Dla nas nie ma barier, dla nas są wyzwania. Pomagamy w dokumentacji każdej maszyny – zarówno nowe, jak i używane.

OFERTA DLA CIEBIE

ZACZNIJ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ

SKONTAKTUJ SIĘ I DOPASUJ OFERTĘ DO SWOICH POTRZEB

KONTAKT